Tjänster som företaget utför:

Avverkningsplanering

Naturvärdesbedömning

Återväxt- & föryngringsinventering

Röjningsinventering

Rotpoststämpling med dataklave (Haglöf DP2 & DP GPS DME)

Intrångsvärdering

Noggrann höjdmätning av gårdsträd

Kvalitetssäkra volymsuppgifter i skogsbruksplan vid t.ex. fastighetsförsäljning/ -köp

Inventering med drönare av t.ex. utförd avverkning, granbarkborreskador, vindfällen m.m.