Välkommen!

Jag heter Herman Hedlund och det är jag som driver tjänstföretaget Bure Skog AB. I början av 2017 startade jag företaget efter att ha jobbat flera år som både skogsmaskinförare och tjänsteman åt b.la. Sveaskog, Skogsstyrelsen och SCA. Företaget har sitt säte i Bureå och är verksamt i stora delar av Norr- och Västerbotten.

Kvalité

Företaget är miljöcertifierat enligt PEFC, innehar giltigt SYN-intyg och innehar ansvarsförsäkring som täcker egendomsskada och förmögenhetsskada.  

Affärsidé

Som oberoende företag, kunna erbjuda kvalificerade och flexibla tjänster till skogsägare och kraftbolag.