Uppdatering 2021-12-10

Hemsidan har inte riktigt fungerat tillfreds på senaste p.g.a. uteblivna uppdateringar av mjukvara. Inom kort kommer mycket av innehållet att uppdateras eller bytas ut.